วันอังคาร, มกราคม 28, 2020
หน้าแรก LIFESTYLE Beauty Corner โรงเรียนไทย “โอเอซิสสปา” รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาดีเด่น

โรงเรียนไทย “โอเอซิสสปา” รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาดีเด่น

0

โรงเรียนไทย “โอเอซิสสปา” รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานรางวัลแก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัล ดยนายภาคิน พลอยภิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทย”โอเอซิสสปา” เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจำปี 2561

โรงเรียนไทย “โอเอซิสสปา” ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพนักศึกษา ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา

ทีมผู้สอนที่มากประสบการณ์ Instructors : Thai Osasis Spa School

โอเอซิสสปาให้ความสำคัญการสร้างและพัฒนาบุคลากรในธุรกิจสปาให้มีมาตรฐำนเดียวกัน ตลอดจนผู้ให้บริการสปาจะต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโอเอซิสสปาจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนไทยโอเอซิสสปา เพื่อให้เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านการเรียนการสอนธุรกิจสปา โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอน การให้บริการและเทคนิคการนวดแบบไทยดั้งเดิมผสมผสานกับเทคนิคตะวันออก และตะวันตก เพื่อสร้างความผ่อนคลายอย่างแท้จริงให้กับผู้มารับบริการ

บรรยากาศ การเรียนการสอน

โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2552 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีนักเรียนจบหลักสูตรแล้วมากกว่าพันคน เป้าหมายหลักคือการป้อนบุคลากรมืออาชีพให้กับโอเอซิสสปาทุกสาขาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก​ ทั้งชาวไทย​และต่าง​ชาติ​  เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจสปา มากกว่า 10 หลักสูตร ทั้งการอบรมระยะสั้นและการอบรมระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจสปา อาทิ เบลเยียม จีน ไต้หวัน นอกจากนี้ โรงเรียนโอเอซิสสปาไทยยังได้เซ็นสัญญากับโรงเรียนสายอาชีพ JCFL จากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำนักเรียนญี่ปุ่นมาเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่โรงเรียนอีกด้วย

บรรยากาศ การเรียนการสอน พร้อมอาจารย์คอยติวแบบจับมือทำ

 

มีหล​ักสูตร​ที่น่าสนใจ​ ดัง​นี้

หลักสูตรระยะสั้น Recreational Course​ อาทิ

 • Aroma Herbal Oil(Certificate: NCBTMB CEU)   6 Hours  1 Day  1,500 THB
 • Aromatherapy Massage(Certificate: NCBTMB CEU)30 Hours 5 Days 11,500THB  /18 Hours 3 Days 7,500THB  /12 Hours 2 Days 5,800THB
 • Aromatherapy Massage – Introduction(Certificate: SCHOOL CERTIFICATE) 6 Hours 1 Day​ 3,500THB
 • Aromatherapy Post Natal Massage(Certificate: NCBTMB CEU) 30 Hours 5 Days 12,000THB
 • Assessment for Thai Massage(Certificate: NCBTMB CEU)Assessment​ 3 Hours 0.5 Day​1,000THB
 • Ayurvedic Body Massage(Certificate: SCHOOL CERTIFICATE) Ayurveda 18 Hours 3 Days 9,500THB
 • Body Scrub(Certificate: NCBTMB CEU)Spa Treatments 15 Hours 2.5 Days 6,000THB/ 12 Hours 2 Days 5,000THB/ 6 Hours 1 Day​ 3,000THB
 • Body Treatment (Scrub+Wrap)(Certificate: SCHOOL CERTIFICATE)Spa Treatments 36 Hours 6 Days 15,000THB/ 18 Hours 3 Days 8,000THB
 •  Dhamma and Meditation(Certificate: NCBTMB CEU)Self-care  6 Hours 1 Day 1,500THB
 •  Ethics(Certificate: NCBTMB CEU)Ethics   3 Hours  0.5 Day  1,000THB 
 • Exercise for Health(Certificate: NCBTMB CEU)Self-care   4 Hours  0.5 Day 1,200THB  

 • Facial Treatment(Certificate: SCHOOL CERTIFICATE)Spa Treatments  18 Hours  3 Days  8,000THB /12 Hours  2 Days  6,200THB  / 6 Hours  /  1 Day  3,800THB  /  3 Hours / 0.5 Day  2,000THB
 • Foundation of Thai Massage(Certificate: NCBTMB CEU)Thai Massage  30 Hours  5 Days  10,000THB
 •  Foot Massage(Certificate: SCHOOL CERTIFICATE)Thai Massage   18 Hours  3 Days  6,500THB  / 12 Hours   2 Days  4,800THB  / 60 Hours   10 Days  12,000THB
 •    Hand Spa + Foot Spa(Certificate: SCHOOL CERTIFICATE)Spa Treatments  18 Hours  3 Days  8,000THB  /  6 Hours  1 Day  3,800THB
 • Head Back Shoulder Massage(Certificate: SCHOOL CERTIFICATE)Thai Massage  18 Hours  3 Days 7,500THB  /12 Hours  2 Days  5,800THB  /  6 Hours 1 Day  3,500THB /  3 Hours  0.5 Day 2,000THB

หลักสูตรระยะยาว มีตั้งแต่ 14 -84 วัน โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก  กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข มี 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 25 วัน (ค่าเรียน 14,500 บาท) เรียนแล้วเป็น Therapist ได้เลย

2.หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 84 วัน (ค่าเรียน 65,000 บาท) เรียนสำหรับเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจสปา

ดูหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่  >> http://www.oasisschool.biz/courses/recreational

Thai Oasis Spa School โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา
131/44 Moo 1 Chang Puak, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300
131/44 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Office Hours : 09:00 AM – 17:00 PM (Monday – Friday)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ +66 5392 0188 โทรสาร +66 5392 0189
www.oasisschool.biz
Email: oasisschool@oasisschool.biz
Line id: @oasisschool

 

ข้อมูลจาก   : โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา,ประชาชาติธุรกิจ